index andrija
line
gore
Naslovnica - Svi tekstovi - Smotre
HRVATSKI SABOR KULTURE 18 lipnja 2004

Andrija Ivančan
V.Velebita 34
10000 Zagreb Zagreb,
18. lipnja 2004.

HRVATSKI SABOR KULTURE

IZVJEŠĆE

Dana 13. lipnja 2004.g. održana je DRUGA SMOTRA DJEČJEG STVARALAŠTVA Karlovačke županije u Dugoj Resi. Smotru su izuzetno uspješno organizirali ZAKUD Karlovačke županije, Turistička zajednica Duge Rese i KUD “Sv. Juraj” iz Duge Rese.

Na Smotri su sudjelovale dječje sekcije KUD-ova:

1. “Sv. Margareta”- Velika Jelsa

2. “Klek” – Ogulin (mlađi uzrast)

3. “Izvor” – Rakovica

4. “Sv. Ana” – Vučjak

5. “Tounjčica” – Tounje

6. “Sv. Juraj” – Draganići

7. “Frankopan” – Bosiljevo

8. “Zadobarje” - Zadobarje

9. “Klek” – Ogulin (stariji uzrast)

10. “Žakanje” – Žakanje

11. “Vrhovac” – Vrhovac

Opća zapažanja:

Smotra je organizirana u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa koja svojom tehničkom opremom u potpunosti omogućava kako kvalitetno izvođenje, tako i kvalitetno praćenje programa. Bina je zadovoljavajućih dimenzija, za ovu prigodu pokrivena s većim brojem visećih, ambijentalnih mikrofona, koji gledateljima omogućavaju prirodan, malo pojačan zvuk. Grupe su veoma brojne što svjedoči o tome kako se na području Karlovačke županije poklanja velika pažnja u radu s djecom te o dobrom pedagoškom pristupu voditeljskog kadra. Programski, grupe su uglavnom orijentirane na sadržaje vezane uz svoje mjesto ili područje užeg zavičaja. U najvećem broju slučajeva, u scenskim se prikazima kombiniraju različiti uzrasti djece, što se ne smatra osobito dobrim. Dajmo djeci dječje, temeljni je postulat Hrvatske škole folklora i njenog prvog stručnjaka za scenski rad s djecom G. Kneževića. U tom smislu trebali bi se birati sadržaji primjereni uzrastu djece, što je kombiniranjem djece različite dobi gotovo nemoguće postići. Kod nekih je grupa zapaženo pojavljivanje oglavlja udanih žena, što je s obzirom na to da se radi o dječjim grupama potpuno pogrešan pristup. Valjalo bi stimulirati i poboljšati rad s mladim sviračima, što će u perspektivi znatno poboljšati ukupan dojam pojedinih grupa. Birajući sadržaje za scensku primjenu trebalo bi izbjegavati one, zajedničke mnogim područjima, i prednost dati onima koji su karakteristični isključivo za područje koje se prikazuje. Pretjerivanjem u savladavanju scenske radnje, pretjeranim harmoniziranjem, insistiranjem na višeglasju i ostalim težim zahvatima, djeca se sputavaju i bespotrebno opterećuju. Gubi se pravi smisao, a taj je, da djeca ne doživljavaju nastup kao obvezu, već kao dio igre. Prema stupnju uspješnosti rješavanja tog problema mogu se analizirati i dosezi ove smotre.

Zapažanja redoslijedom nastupanja:

KUD “Sv. Margareta” – Velika Jelsa

Nastupom djece iz Velike Jelse odlično je započeta ova Smotra dječjeg stvaralaštva. Pažljivo biran program sugerirao je kako se radi o podmlatku izvorne grupe. Prikazani plesovi izvedeni su pojedinačno, metodološki poredani od najlakšeg prema najtežem. Početak je pripao šetanom kolu “Žito žela” izvedenom uz karakteristično provlačenje i, za ovaj uzrast, veoma sigurnom pjevanju. Slijedi “Poljka”, veoma interesantni primjer “Schottisha” koja svojom ljepotom kulminira u drugom dijelu kada se pleše poput “Šimija”, izuzetno omiljenog gradskog plesa između Prvog i Drugog svjetskog rata. Nadasve lijepom varijantom plesa “Tri koraka” nastavljen je nastup djece iz Velike Jelse. U nekim drugim krajevima taj je ples poznat i pod nazivima “Siroče”, “Sirotica” ili “ Ja sam sirota”. Kod Bunjevaca osim plesa “Ja sam sirota”, postoji i veoma sličan “Srdim se dušo” dok mu je po plesnom obrascu srodan i poznati baranjski ples “Jabučice”. Naš uvaženi etnokoreolog dr. sc Ivan Ivančan dokazuje da se “Siebenschritt”, raspada na “Schottish” i “Polku” te da su to ujedno najvažnija tri plesa devetnaestog te početka dvadesetog stoljeća. On ujedno dokazuje da su plesovi tipa “Ja sam sirota” ili “ Tri koraka sim” razvijeni od plesa “Sir Roger”, škotske varijante “Schottisha”.

Vjerojatno svjesno, do tad savršeno metodološki komponiran program, od najlakšeg ka najtežem, autor dodatno otežava još jednim modnim novitetom “Rašpom”. Taj je novitet na ove prostore došao prije šezdesetak godina, prošao kušnju vremena, narod ga je prihvatio kao svoj ples (vjerojatno zbog činjenice da po plesnoj strukturi podsječa na “Repu”) i s te strane više nema mjesta primjedbama da se ne treba uvrštavati na programe. Druga je stvar što je taj ples u svom prvom dijelu veoma fizički težak i preporuča se tek mnogo starijem uzrastu djece. Tu dolazimo do problema kombiniranja mlađeg i starijeg uzrasta na sceni. Ne treba sumnjati da će članovi “Sv. Margarete” vođeni znalačkom rukom kolege M. Kirinčića, u budućnosti naći odgovor i za rješavanje takvih problema.

KUD “Klek” – Ogulin – mlađa grupa

Nastup mlađe grupe djece iz Ogulina bio je prava demonstracija pristupa Hrvatske škole folklora u radu s djecom. Apsolutno primjereno dječjem uzrastu, uz igru i veselje izvedena je “Brojalica” te dvije igre, “Crni kos” i “Paun”. Uredno odjeveni, bez glazbene pratnje, mali su izvođači plijenili svojom neposrednošću. Sticao se dojam kao da nisu svjesni da se nalaze na sceni već da se samo igraju. Uz odlično odabrane sadržaje, očito se radi i o izuzetno kvalitetnom pedagoškom pristupu.

Kratko – slatko – izvrsno!

KUD “Izvor” – Rakovica

Rakovčani oduvijek njeguju kvalitetno pjevanje. Pokazali su to i mladi članovi “Izvora” na samom početku svog predstavljanja, izvevši veoma uvjerljivo “Malo kolo” uz karakteristični šestdijelni plesni obrazac, svojstven mnogim plesovima dinarskog područja. Takav oblik plesanja smatra se jednim od najstarijih, a raširen je sve od Bliskog istoka pa do sjevera Evrope. Grupa je podijeljena na veće kolo starije djece te dva mala kola mlađe djece čija se uloga znalački pretvorila u imitacijsku, s obzirom da je posve jasno da ne mogu korektno pratiti pred njih postavljene plesove. Sljedeći ples “Povrate” ili “Napovrate” kako se u nekim drugim mjestima naziva, svoje ime dobiva stoga što se plesači prvo kreću u jednu stranu pa se potom vračaju na početnu poziciju. Koreografski takve plesove svrstavamo po tipu u red “Povračanaca”, a uglavnom ih se nalazi u graničnom prostoru dviju tendencija, one koja kolo vodi u smjeru kretanja kazaljke na satu i druge u suprotnom smjeru. U Bosni takve plesove nazivaju “Povratke”. Ples je izveden uz pratnju “Samice”, “Dangubice” ili “Kutarevke” veoma korektno, uz promjene plesanja iz parova u četvorke. “Kukunješće”, “Kukulješće”, “Kokonješte”, “Kokonica”...... naredni je ples u izvedbi djece iz Rakovice. Sam naziv je rumunjskog (vlaškog) podrijetla, a pleše se ne samo u mnogim krajevima Hrvatske, već i u mnogim susjednim zemljama. Samim time valjalo bi primijeniti sugestiju iz uvodnih zapažanja i pokušati u budućnosti izbjegavat sadržaje vezane uz mnoga područja te nastojati biti što bliže autohtonom. “Đipac”, “Đikac”, tipično je Ličko kolo, kojem naziv dolazi od “đipnuti”, “điknuti”, skočiti, što odgovara stilu i tehnici plesanja ovog kola. Samo kolo počinje neshvatljivim uvodom na bajsu, a završava primaškom dionicom u maniri Janike Balaša. Potpuno nespojivo s tradicijom tamburaškog sviranja u Lici.

Nastup djece iz Rakovice, pokazao je izniman potencijal, brojnost, te uz podrobnije proučavanje scenske primjene folklora od strane voditelja koji su perspektivnost definitivno pokazali, pred malim je izvođačima svijetla budućnost.

KUD “Sv. Ana” – Vučjak

Metodološki kvalitetnom može se ocijeniti priprema djece KUD-a “Sv. Ana”. Od brojalice, preko šetanog kola “Žito žela” pa do “Rašpe”. Od lakših prema težim sadržajima. Početno kolo “Žito žela “ izvedeno je veoma korektno, što se baš ne bi moglo kazati za “Savila se bijela loza vinova”, pjesmu koja se pokazala za nijansu preteškim izazovom za male izvođače. Po svojoj melodijskoj strukturi ona pripada pjesmama novijeg datuma tzv. folklornim šlagerima koji su sami po sebi veoma kompleksni i zadavali bi puno muke i puno starijim izvođačima. Dojam je popravio naredni ples “Šetal sam se”, izveden veoma nadahnuto. Finale je pripao “Rašpi” o kojoj je već ranije bilo dovoljno rečeno.

Djeca su bila podijeljena u dvije grupe prema uzrastu, što je mnogo bolje nego da su plesala pomiješano, no time problem izbora težeg sadržaja nije postao manje vidljiv. Svakako bi bolje rješenje bilo napraviti dvije grupe, te svakoj prilagoditi plesove s obzirom na dob. Potencijal za takvo rješenje definitivno postoji.

KUD “Tounjčica”- Tounj

Početak nastupa grupe starije djece iz Tounja nije pripao brojalici kako je bilo najavljeno u programu već dječjoj molitvi. Uslijedilo je “Kolo” uz šestdijelni plesni obrazac, izvedeno veoma korektno, a zatim “Staro tounjsko” uz veoma interesantnu kombinaciju “Samice” i tamburaša. Na kraju je izveden “Vanstep”, “One step”, “Jednokorak”, modni novitet, ples koji nije narodni i autentičan, no njegova je izvedba svakako autentična. Pogotovo uz glazbu uz koju je izveden. Veliku je popularnost stekao naročito na području Gorskog kotara, gdje su ga sa sobom donijeli iseljenici iz USA.

Grupu odlikuje velika brojnost, urednost, a birani materijal je potpuno u skladu s uzrastom djece. Uz ovako kvalitetan pristup, pomno osmišljen nastup i prilagođeni materijal, grupa iz Tounja svakako je jedna od vodećih na području Karlovačke županije.

KUD “Sv. Juraj”- Draganići

Velika grupa starije djece predstavila se u pretencioznom kratkom programu. Uvodna, obredna, krijesnička “Grličica grkovala”, u uzvedbi četiriju djevojčica pokazala se za nijansu preteškim zahtjevom. To ne čudi s obzirom na vrlo zahtjevne muzičke intervale koje sadrži te dob mladih i srčanih izvođačica. “Igraj kolo u dvadeset i dva” poznato je biračko kolo s plesačem u sredini, veoma jednostavnog plesnog obrasca. Ovo se kolo pleše gotovo u svim krajevima Hrvatske pa i izvan njenih granica u Bosni, Bačkoj kod Bunjevaca, a poznato je i pod nazivima “Vajnkušeka” ili “Vajnkištanc”. Uslijedila je ne osobito otpjevana “Fidrajlala” te “Tri koraka” u slabo osmišljenim pokušajima prostornih pomaka (koreografiranja). Ponajbolji dio ovog scenskog prikaza svakako su bile “Ligice”, odlično postavljene na kraju. O pokrivanju glava djevojčica pisalo se u uvodnim zapažanjima kao i o potrebi biranja sadržaja karakterističnih upravo za mjesto ili uži zavičaj koji se prezentira. O plesu “Tri koraka” isto tako.

Stječe se dojam da grupa može puno više no što je na Smotri pokazala. To se može postići prije svega pažljivijim i bolje osmišljenim izborom programa. U ovom slučaju vokalni dio je izabran preambiciozno, a plesni ispod objektivnih mogućnosti uz već spomenuta slaba scenska rješenja.

KUD “Bosiljevo” – Bosiljevo

Nastup djece iz Bosiljeva započeo je izuzetno uspjelim dječjim igrama “Patrkanje” i “Prašićanje”. Nakon toga izvedena je “Seljančica”, koja se izvodi u gotovo svim krajevima Hrvatske te bi je bilo mnogo bolje u budućnosti zamijeniti nekim karakterističnijim plesom za područje Bosiljeva. Sve je završilo korektno izvedenom “Rašpom”. Nažalost, plesovi su izvedeni uz tehnički ton što bi trebalo svakako nastojati izbjegavati. S obzirom na to da se radi o jednom od najmlađih društava na području Karlovačke županije, nastup se može ocijeniti veoma uspješnim.

KUD “Zadobarje” – Zadobarje

Početak nastupa djece iz Zadobarja pripao je relativno uspješnom fragmentu Jurjevskog običaja. Uslijedila je izrazito slaba izvedba folklornog šlagera “Majka Mari kose plela”. Mali violinist, nažalost, nije bio dorastao tom zadatku, a niti grupa malih pjevača. Sam izbor spomenute pjesme ocjenjuje se prilično lošim. Dojam je odmah popravilo šetano kolo “Pitaju me čije li sam dite” izvedeno veoma sigurno. “Repa” je ples kojim su nekada naši preci pokušavali utjecati na urod poljoprivrednih dobara. Barem su tako vjerovali. Bio je to dobar završetak uz napomenu da su najmlađi članovi grupe, možda još uvijek premali za izvedbu tako fizički teškog plesa kao što je “Repa”.

KUD “Klek” – Ogulin –starija djeca

Svakako najljepši trenutak cijele smotre, bilo je vrijeme provedeno na sceni starije djece iz Ogulina. Uredni, razigrani, lijepog pjevanja i beskrajnog dječjeg uživanja, ostavili su sve nazočne bez daha. Dajmo djeci dječje, osnovni postulat Hrvatske škole folklora došao je do punog izražaja, dakako uz potpunu izbalansiranost prezentiranog materijala s dobnom strukturom djece. Kada se tome pridoda već ranije opisani sjajan nastup mlađeg uzrasta iz KUD-a “Klek”, slobodno se može konstatirati da metodološko – pedagoški pristup vodstva Ogulinskog društva, može svima služiti kao putokaz u daljnjem radu.

KUD “Žakanje” – Žakanje

Grupa iz Žakanja predstavila se veoma solidnom, nepretencioznom koreografijom koju je sačinjavala pjesma “Lepa ti je po Žakanju trava” te plesovi “Jelačić poljka”, “Boškoroš” i “Žakanjski drmeš”. Materijal je s obzirom na dob odlično izabran, no nažalost nedostajali su dečki. O plesu “Šimi”, sastavnom dijelu “Poljke”, je već pisano, dok se u plesu “Boškoroš” vide Alpski utjecaji u dijelovima koji imaju sadržaje karakteristične za “Spitzbaum-polke”. Svakako je pohvalno što su ples pratili i mladi muzičari, no to je ipak bio za njih malo pretežak program. Osim što su bili potpuno rasštimani, drugi dio “Poljke”, bio je potpuno pogrešno melodijski odsviran. Bez obzira na sve spomenute nedostatke i koreograf i grupa imaju dobru perspektivu.

KUD “Vrhovac” – Vrhovac

Nastup grupe iz Vrhovca može se ocijeniti veoma uspješnim i, da se ne radi o velikom dobnom rasponu, moglo bi se reći dobro metodološki osmišljenim. No činjenica da su svoj nastup završili “Đikericom”, “Đialicom”.... a naročito “Drmešom”, govori da je za onaj manji i mlađi dio grupe to ipak pretežak sadržaj, o čemu je već dosta kroz ovo izvješće bilo pisano. Uvodnim “Kolo kolo red” i biračkim “Igra kolo” zamišljena gradacija svakako je postignuta. Voditeljski i dječji potencijal je evidentan.

U skladu s izvješćem za Dječju Državnu Smotru predlažu se prema kvalitativnom redoslijedu:

1. KUD “Klek”, Ogulin – stariji uzrast

2. KUD “Klek”, Ogulin – mlađi uzrast

3. KUD “Tounjčica”, Tounje

4. KUD “Sv. Margareta”, Velika Jelsa

5. KUD “Izvor”, Rakovica

Andrija Ivančan, prof.

Random video link
Mikor konje zajahava
 
Trinaest nije uvijek nesretan broj
td
 
Quo Vadis Lado

Svoju prvu kolumnu posvećujem, kako sam to volim reći, vrhu folklorne «piramide» u Hrvata - ansamblu Lado, bolje rečeno događajima koji su uz njega bili,...

Trud Bez odjeka

Posljednji dani travnja, svibanj i početak lipnja vrijeme je osobitog angažmana velike populacijske skupine najrazličitijeg dobnog uzrasta. Vrijeme Smotri folklornog...

Pred zidom

Može li se analizirajući neku folklornu koreografiju uprt prstom i reći – to je to, upravo ovaj detalj, upravo ova koreografska slika, ovaj isječak ili ova koreografska misao jest umjetnost. ...

Poučno iskustvo

POUČNO ISKUSTVO

...

Lord Of The Dance ili Gospodari Magle

Nakon pompoznih medijskih najava, preplavljenosti plakatima, oglasima i člancima po tiskovinama, dokumentarnog filma o autoru i nastajanju show-a prikazanog na HRT-u, Michael Flatley's Lord Of T...

bd
bt